ข้อมูลโครงการ

QUALIFICATION

Startups และบุคคลทั่วไปที่มีไอเดียสร้างสรรค์
สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ประเทศของเรา

ทีมที่มีสมาชิกจำนวน 2-4 คน/ทีม

รับสมัครทั้ง startups ที่มี products
อยู่แล้ว และบุคคลทั่วไป

ไอเดียที่นำเสนอ สามารถเป็นได้ทั้ง
technology และ non-technology

สามารถเข้าร่วมโครงการ
ได้ตลอดระยะเวลา 3 วัน

CHALLENGE

ส่งไอเดียของคุณมา!!!

หากคุณมีความเชื่อมั่นในไอเดียและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความท้าทายเพื่อช่วยพัฒนาประเทศของเรา
โดยเฉพาะด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข ขอเชิญคุณและทีมของคุณมาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้
กับเราเพื่อหาทางออกและเพิ่มโอกาสให้กับชุมชนและประเทศของเรา

ไอเดียของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงและช่วยเพิ่มโอกาสทางสังคม
ให้กับผู้คนได้อีกหลายล้านคน.........พวกเรารอคุณอยู่

Education ด้านการศึกษา

Education ด้านการศึกษา

เราจำเป็นต้องพัฒนาให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั่วถึงและเท่าเทียมกันในทุกๆพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถสร้างบุคลากรที่พร้อมพัฒนาชาติและสนับสนุนเศรษฐกิจที่ดีในอนาคต

Public Health ด้านสาธารณสุข

Public Health ด้านสาธารณสุข

เราต้องการช่วยให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาสุขภาพและสิทธิต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย และเท่าเทียม รวมถึงมาตรฐานและประสิทธิภาพของการรักษาที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

TIMELINE

 • ช่วงเวลารับสมัคร 23 พ.ย. 61 - 8 ม.ค. 62
 • ประกาศทีมที่ได้เข้าร่วมโครงการ 11 ม.ค. 62
 • Talent Acceleration day 19 - 20 ม.ค. 62
 • Pitching day 26 - 27 ม.ค. 62
 • Bootcamp/ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่จริง 4 - 8 ก.พ. 62
 • หลังจากนั้นลงมือทำงานร่วมกับรัฐบาลและภาครัฐ เพื่อยกระดับประเทศไทย 2562 นี้
เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
 • 13.00
  เริ่มลงทะเบียน
 • 14.00
  กล่าวตอนรับ / ชี้แจงจุดประสงค์และรายละเอียดโครงการ
 • 15.00
  กิจกรรมละลายพฤติกรรม
 • 15.30
  พักเบรค
 • 15.45
  บรรยายจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อ (แยกกลุ่ม)
 • 17.00
  ร่วมรับประทานอาหารเย็น
อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
 • 09.00
  ลงทะเบียน
 • 10.00
  บรรยาย หัวข้อ “ Preparing to scale your startup at National Level”
 • 12.00
  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00
  “Workshop & Mentoring
  • - Workshop on “Enhance Your Pitching Skill”
  • - Workshop on “BMC for GovTech”
  • - Workshop on “ Optimize UX/UI structure”
 • 17.00 -
  18.00
  ร่วมรับประทานอาหารเย็น
Pitching day

26 ม.ค. 2562 : EdTech

27 ม.ค. 2562 : HealthTech

 • 09.00
  ลงทะเบียน ส่งผลงานและเนื้อหาสำหรับการนำเสนอ
 • 10.00
  การนำเสนอผลงานช่วงที่ 1
 • 12.00
  พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.30
  การนำเสนอผลงานช่วงที่ 2
 • 15.00
  พักรับประทานอาหารว่าง
 • 15.30 -
  16.30
  ประกาศผู้ชนะการแข่งขัน และ พิธีปิดโครงการ

PRIZES

ผู้ชนะการแข่งขัน 6 ทีมจากทั้งหมด 30ทีม จะได้รับเงินรางวัล และได้โอกาสเข้า bootcamp เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้
รวมถึงโอกาสที่จะได้ร่วมงานและรับการสนับสนุนจากภาครัฐในระยะยาว และพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1 ล้านบาท

ผู้ชนะอันดับ 1

EdTech

200,000 บาท

ผู้ชนะอันดับ 2

EdTech

100,000 บาท

ผู้ชนะอันดับ 3

EdTech

50,000 บาท


ผู้ชนะอันดับ 1

HealthTech

200,000 บาท

ผู้ชนะอันดับ 2

HealthTech

100,000 บาท

ผู้ชนะอันดับ 3

HealthTech

50,000 บาท

สิทธิประโยชน์

 • ได้เข้าร่วม Bootcamp เพื่อพัฒนาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา ได้ลงสำรวจพื้นที่จริงเช่น โรงเรียนต่างๆ
  และโรงพยาบาลกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้เห็นถึงปัญหาอย่างชัดเจนและพร้อมที่จะนำมาพัฒนาต่อ
 • โอกาสที่ได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญและภาครัฐเพื่อช่วยพัฒนา นโยบายระดับประเทศที่จะยกระดับชีวิตของทุกๆ คน
 • มีเงินสนับสนุนค่าเดินทางให้สำหรับทีมที่มาจากต่างจังหวัดตามระยะทาง

SPEAKERS & MENTORS

กรรมการ วิทยากรและที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในด้าน
technology, innovation, และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และ เทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

Judge

Mentor

Nichapat Ark

- “Thailand Coverage” for Openspace Ventures -

Mentor

ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์

- ผู้อำนวยการด้านนโยบายสาธารณะ FIT -

Mentor

ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์

- อดีตคณบดี Econ CMU -

Mentor

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา

- ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -

Mentor

ดร.รณกร ไวยวุฒิ

- Director, CU Innovation Hub, Chulalongkorn University -

Mentor

นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) -

Mentor

Anix Lynch

- Managing Partner, Expara Thailand -

Mentor

ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว

- ผู้อำนวยการด้านวิจัย, FIT -

Mentor

สุรวัฒน์ พรหมโยธิน

- CEO Co-Founder of STYLHUNT -

Mentor

รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค

- กรรมการบริษัท, บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) -

Mentor

ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์

- KMUTT -

Keynote Speakers

Mentor

กรณ์ จติกวาณิช

- ประธานกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ -

Mentor

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

Mentor

รังสรรค์ พรมประสิทธิ์

- CEO QUEQ -

Mentor

ดร.วรงค์ สุกโชติรัตน์

- นักวิจัยนโยบาย อาวุโส สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ -

Mentor

Mentor

Nattinee Sae-Ho

- Founder, Kid Heroes -

Mentor

คุณชลทิศ เขื่อนแก้ว

- Managing Director, Artisan Digital Asia Company Limited -

Mentor

ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์

- คณบดี, CMU IC -

Mentor

ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์

- CEO & Co-founder, SkillLane -

Mentor

ชลณัฏฐ์ พูนชัฏกาญจน์

- Co-Founder & CEO Dong Sung Ki -

Mentor

อัจฉริยะ ดาโรจน์

- CEO AIYA -

Mentor

รังสรรค์ พรมประสิทธิ์

- CEO QUEQ -

Mentor

ณัฏฐานุช อนันตพันธุ์พงศ์

- Managing Partner, บริษัท ทูเอ็กซิท จำกัด -

Mentor

อาจารย์ ดร. กวิน อัศวานันท์

- เลขานุการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม(สหสาขา) บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -

Mentor

นพ.รัฐ ปัญโญวัฒน์

- Co-founder of Health at Home, CIO of Ratchaphruek Hospital PLC -

Mentor

ดร.สุธาศิณี สุศิวะ

- CMO, Digital Black Knight -

Panelist

Mentor

Nattinee Sae-Ho

- Founder, Kid Heroes -

Mentor

ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์

- ผู้อำนวยการด้านนโยบายสาธารณะ, FIT -

Mentor

คงพันธ์ ฉมารัตน์

- CEO and Founder Articulus Company Limited KidsUp -

Mentor

นพ. วิพุธ พูลเจริญ

- เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย -

Mentor

ดร.รณกร ไวยวุฒิ

- Director, CU Innovation Hub, Chulalongkorn University -

Mentor

อาจารย์ ดร. กวิน อัศวานันท์

- เลขานุการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม(สหสาขา) บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -

Mentor

นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์

- CEO, Ruckdee Consultancy -

Workshop Speakers

Mentor

จุฑามาศ วัฒนพานิช

- Head of CX
Digital Marketing Specialist -

Mentor

พงศธร ธนบดีภัทร

- CEO Refinn -

LOCATION

สถานที่จัดกิจกรรม

KX-Knowledge Exchange Center (BTS วงเวียนใหญ่)
ที่อยู่ : 110/1 ถนนกรุงธนบุรี, แขวงบางลำภูล่าง เขตธนบุรี กทม. 10600