ยกระดับประเทศไทย

#ยกระดับประเทศไทย

เราได้รวบรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไขจากประชาชนทั้งประเทศผ่านทาง Social network มาให้คุณเพื่อให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงและความคิดเห็นต่าง ๆ

RT @PantiraD: #ยกระดับประเทศไทย ส่วนตัวคิดว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่น่ายกระดับมากที่สุดอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดแต่ในบางส่วนก็ควรแก้…

RT @PantiraD: #ยกระดับประเทศไทย ส่วนตัวคิดว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่น่ายกระดับมากที่สุดอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดแต่ในบางส่วนก็ควรแก้…

Hello twitter , Hello starbuck คิดว่าจราจรดีเมืองก็หน้าเที่ยวอยู่ละ เพราะไม่อยากไปเที่ยวในไทยแบบขัดฟีลจากรถติด มันจะเฟี้ยวฟ้าวมากอะ #ยกระดับประเทศไทย

#ยกระดับประเทศไทย เราว่าปัญหาในประเทศไทยที่ควรแก้คือเริ่มจากการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่ใัช้ต่อยอดได้เรื่อยๆ ถ้าเรามีพื้นฐานความรู้ดี มี mind set ดี สังคมก็ต้องดีขึ้น

RT @PantiraD: #ยกระดับประเทศไทย ส่วนตัวคิดว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่น่ายกระดับมากที่สุดอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดแต่ในบางส่วนก็ควรแก้…

RT @unknown4509: Hello twitter , Hello starbuck คิดว่าจราจรดีเมืองก็หน้าเที่ยวอยู่ละ เพราะไม่อยากไปเที่ยวในไทยแบบขัดฟีลจากรถติด มันจะเฟี้…

RT @unknown4509: Hello twitter , Hello starbuck คิดว่าจราจรดีเมืองก็หน้าเที่ยวอยู่ละ เพราะไม่อยากไปเที่ยวในไทยแบบขัดฟีลจากรถติด มันจะเฟี้…

RT @neet_photoneet: #ยกระดับประเทศไทย เราว่าปัญหาในประเทศไทยที่ควรแก้คือเริ่มจากการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่ใัช้ต่อยอดได้เรื่…

RT @PantiraD: #ยกระดับประเทศไทย ส่วนตัวคิดว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่น่ายกระดับมากที่สุดอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดแต่ในบางส่วนก็ควรแก้…

RT @unknown4509: Hello twitter , Hello starbuck คิดว่าจราจรดีเมืองก็หน้าเที่ยวอยู่ละ เพราะไม่อยากไปเที่ยวในไทยแบบขัดฟีลจากรถติด มันจะเฟี้…

RT @neet_photoneet: #ยกระดับประเทศไทย เราว่าปัญหาในประเทศไทยที่ควรแก้คือเริ่มจากการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่ใัช้ต่อยอดได้เรื่…

RT @PantiraD: #ยกระดับประเทศไทย ส่วนตัวคิดว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่น่ายกระดับมากที่สุดอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดแต่ในบางส่วนก็ควรแก้…

RT @PantiraD: #ยกระดับประเทศไทย ส่วนตัวคิดว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่น่ายกระดับมากที่สุดอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดแต่ในบางส่วนก็ควรแก้…

RT @PantiraD: #ยกระดับประเทศไทย ส่วนตัวคิดว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่น่ายกระดับมากที่สุดอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดแต่ในบางส่วนก็ควรแก้…

RT @NopPongnop: อยากเห็นเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้าถึงแหล่งชุมชนตาม ตจว. เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง #ยกระดับประเทศไทย

RT @PantiraD: #ยกระดับประเทศไทย ส่วนตัวคิดว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่น่ายกระดับมากที่สุดอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดแต่ในบางส่วนก็ควรแก้…

RT @PantiraD: #ยกระดับประเทศไทย ส่วนตัวคิดว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่น่ายกระดับมากที่สุดอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดแต่ในบางส่วนก็ควรแก้…

RT @PantiraD: #ยกระดับประเทศไทย ส่วนตัวคิดว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่น่ายกระดับมากที่สุดอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดแต่ในบางส่วนก็ควรแก้…

RT @PantiraD: #ยกระดับประเทศไทย ส่วนตัวคิดว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่น่ายกระดับมากที่สุดอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดแต่ในบางส่วนก็ควรแก้…

RT @PantiraD: #ยกระดับประเทศไทย ส่วนตัวคิดว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่น่ายกระดับมากที่สุดอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนไปทั้งหมดแต่ในบางส่วนก็ควรแก้…